MARK STRAND (1934-2014)

DOLAZAK SVJETLA

Čak i ovako kasno biva:

dolazak ljubavi, dolazak svjetla.

Budiš se a svijeće kao da se same pale,

zvijezde se zbijaju, snovi upijaju u jastuke,

rasplinuv po zraku miomirise tople.

Čak i ovako kasno kosti tijela sjakte

a sutrašnji prah bukti u dah.

(Prevela Magda Jovanović)

The Coming of Light

Mark Strand 

(1934 – 2014)

Even this late it happens:

the coming of love, the coming of light. 

You wake and the candles are lit as if by themselves, 

stars gather, dreams pour into your pillows, 

sending up warm bouquets of air.

Even this late the bones of the body shine 

and tomorrow’s dust flares into breath.

Chagall Bouquet by Window 1959-60

+387 (0) 65 677 518

Tokom 20 godina svog postojanja, Agencija je uspješno sarađivala sa preko 50 firmi i nebrojeno više pojedinaca kojima je bio potreban kvalitetan i precizan prevod sa nekog stranog jezika ili na neki strani jezik.

KONTAKT INFORMACIJE