EMILI DIKINSON (1830 – 1886)

124

U zemljama koje ne vidjeh nikad – kažu
Da ùzvisite Alpe glede odvajkada –
Šeširima dotiču nebeski svod –
Sandalama dosežu do grada –

Uz vječne im noge u igri
Ivančica smjernih Mirijada –
Koji ti cvijet bješe, Gospodine, a koji ja
Avgustovskog dana tada?

(Prevela Magda Jovanović)

Emily Dickinson
(1830 – 1886)

124

In lands I never saw — they say
Immortal Alps look down —
Whose Bonnets touch the firmament —
Whose Sandals touch the town —

Meek at whose everlasting feet
A Myriad Daisy play —
Which, Sir, are you and which am I
Upon an August day?