Nataša  Kleut


Profesor francuskog jezika i književnosti
Stalni sudski tumač za francuski jezik

 

Rođena sam u Sarajevu. Završila sam Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci na Studijskom programu francuskog jezika i književnosti (profesor francuskog jezika i književnosti, 240 ECTS).

Trenutno radim za Narodnu i univerzitetsku biblioteku Republike Srpske, naučnu i kulturnu javnu ustanovu koja je matična biblioteka svih javnih univerziteta u Republici Srpskoj i centralna, nacionalna biblioteka Republike Srpske i za Francuski institut u Bosni i Hercegovini. Francuski institut je vezan za Ambasadu Francuske i predstavlja glavnu platformu za dijalog između Francuske i Bosne i Hercegovine u oblasti kulture i znanja.

Radila sam kao prevodilac na Međunarodnom festivalu prijateljstva u Goraždu, na sjednicama, sastancima, pres konferencijama, prilikom službenih posjeta stranih delegacija za različite institucije Republike Srpske i  Bosne i Hercegovine.

Na osnovu odluke Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske imenovana sam u stručni tim za francuski jezik da radim na projektu reformskih procesa u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj, pri Republičkom pedagoškom zavodu.

Radila sam kao profesor francuskog jezika u JU SŠC „Đuro Radmanović“, Novi Grad, kao i u Gimnaziji u Gradišci. Takođe sam radila i u školama stranih jezika gdje sam pored časova francuskog jezika držala i časove engleskog i italijanskog jezika.

Ukazano mi je povjerenje Rempart organizacije iz Pariza koja se bavi očuvanjem kulturne baštine Francuske i povezivanjem sa drugim kulturama, te sam dobila radno mjesto animatora i bila prva osoba iz Bosne i Hercegovine koja je radila za njih u Parizu. Sve ovo joj mi omogućilo da se upoznam sa vaspitno-obrazovnim radom sa različitim uzrastima. Trenutno, predajem francuski jezik i zaposlenim u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske. Predavala sam francuski jezik i u kasarni Kozara, u Banjoj Luci, u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, a u organizaciji vojnog atašea Republike Francuske. Učestvovala sam i u organizaciji različitih kulturnih aktivnosti kao što su Dani frankofonije ili Evropski dan jezika u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske.

Prema odluci Ministarstva pravde Republike Srpske imenovana sam kao stalni sudski tumač za francuski jezik. Od Ministarstva visokog obrazovanja i istraživanja Republike Francuske dobila sam dozvolu za ispitivača za međunarodno priznate ispite za francuski jezik DELF A1, A2, B1, B2. Zahvaljujući Francuskom institutu u Sarajevu, dobila sam i licencu za rad sa djecom predškolskog uzrasta. U organizaciji Ambasade Republike Francuske i Francuskog instituta, u Strugi, u Republici Sjevernoj Makedoniji dobila sam licencu od francuske televizije TV5MONDE kao ovlašteni nastavnik francuskog jezika, učestvovala sam na seminarima o valorizaciji podučavanja francuskog jezika u bilingvalnim odjeljenjima, akcionom pristupu u udžbenicima: mjesto i uloga zadatka, utvrđivanju pedagoških pravila prilikom predavanja francuskog kao stranog jezika sa osvrtom na CECRL okvir i školski DELF ispit, nastavnim cjelinama u francuskom jeziku, igri u nastavi stranog jezika.

Zahvaljujući ambasadi Francuske u Bosni i Hercegovini, ove godine sam prošla i stručno usavršavanje u Centru modernih pristupa jezicima i medijima, Cavilam, u Višiju, u Francuskoj.