Resanović Michael


Sudski tumač za njemački jezik

 

Radno iskustvo :

Ambasada Savezne Republike Njemačke Sarajevo –
Kancelarija Banja Luka; Oktobar 1998 – decembar 2000;Saradnik, prevodilac

Ostalo radno iskustvo: Od 1997. do danas honorarno usmeno i pismeno prevođenje za
Friedrich-Ebert Fondaciju, Banja Luka i Sarajevo.

Ostalo radno iskustvo u prevođenju:

1. Prevodilac za Savjet Evrope i OSCE i dr.
2. Prevođenje i tumačenje za GTZ/GIZ Banja Luka, Fondaciju Konrad Adenauer
Sarajevo
3. Prevođenje i tumačenje za Trgovinski odjel austrijske privrede BIH
4. Konferencijsko prevođenje (U okviru angažmana od strane škole
jezika „Dijalogos“)
5. Razne vrste usmenog prevođenja (TAIEX, NOTARI – do danas,
obrazovanje odraslih, borba protiv droge, policijska i pravosudna
saradnja itd.)
6. Pismeno prevođenje više od 20 godina, sa ovjerama kao sudski
tumač za njemački jezik i bez ovjere (Notarski ugovori, sudski
sporovi među privrednim subjektima, kupoprodajni ugovori, ugovori
o posredovanju, pismeni prevodi za razne firme itd).

Obrazovanje

1. Filozofski fakultet Banja Luka. Zvanje: Profesor srpskog jezika i

književnosti
2. Gimnazija – saradnik prevodioca
3. Pri završetku mastera „Konferencijsko, stručno i audiovizuelno
prevođenje“ na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

 

Dobijena kvalifikacija:  Profesor srpskog jezika i književnosti

Dodatna kvalifikacija: 1. Sudski tumač za njemački jezik. Rješenje Ministarstva pravde
Republike Srpske 15.12.2009 pod rednim brojem 08.010/704-
45/09.

Rad na računaru: MS Word, Excel, Open Office

Personalne sposobnosti: Odgovornost i upornost, fleksibilnost i tolerantnost, timski rad,
mogućnost prekovremenog rada, spremnost za poslovna putovanja,
komunikativnost, prijatno ophođenje, želja za učenjem, inicijativnost,
pregovaračke sposobnosti, sposoban za međunarodno predstavljanje i
saradnju.

Ostale sposobnosti: Bogato iskustvo u saradnji sa domaćim vladinim institucijama i
nevladinim organizacijama kao i sa diplomatskim predstavništvima i
međunarodnim organizacijama.