USLUGE KOJE NUDIMO

Prevođenje svih vrsta pisanih tekstova

Prevođenje za pojedince često uključuje dokumente koji mogu obuhvatiti i gore navedene, kao i prevođenje ličnih dokumenata, raznih uvjerenja, naučnih i stručnih tekstova, dokumenata za vize, potvrde, ovlaštenja, izjave, medicinskih nalaza itd.

Na prevođenju gore navedenih dokumenata angažovani su visoko obrazovani prevodioci sa dugogodišnjim iskustvom u prevođenju i znanjem iz specifičnih oblasti, koje mogu uključiti: oblasti ekonomije, medicine, mašinstva, građevinarstva, elektrotehnike, prava, telekomunikacija, itd.

Ovjeravanje prevoda od strane sudskih tumača

Sudski tumač je lice koje, na osnovu rješenja o postavljenju za sudskog tumača, imenuje Ministarstvo pravde. Pri tome je potrebno da sudski tumač ispunjava zakonom predviđene uslove za postavljenje za sudskog tumača, odnosno završen fakultet jezičkog smjera, određeno radno iskustvo i da položi ispit za sudskog tumača.

Ovjere prevoda se vrše propisanim pečatom i potpisom sudskog tumača. Svojim potpisom i pečatom sudski tumač garantuje istovjetnost originala i prevoda, i istovremeno se obavezuje na čuvanje stroge povjerljivosti informacija sadržanih u dokumentu.

Posredovanje u kontaktima sa stranim pravnim i fizičkim licima

Ukoliko je Vaš poslovni partner u stranoj zemlji ili ne govori naš jezik, slobodno nam se obratite. Ukoliko je potreban živi kontakt, možemo pružiti usluge prevođenja telefonom, a, zahvaljujući napretku savremenih tehnologija, i preko raznih online aplikacija za grupne sastanke.

Prevođenje na sastancima

Ako Vam je, ipak, potrebno prevođenje na sastancima uživo, nudimo usluge konsekutivnog prevođenja. Konsekutivno prevođenje je vrsta usmenog prevođenja pri kojem je potrebno da govornik napravi pauzu, kako bi prevodilac preveo šta je rečeno.

Zahvaljujući svom dugogodišnjem iskustvu, naši prevodioci imaju adekvatan nivo znanja i vještine za jasno i stilski ispravno izražavanje i prevođenje.

OCR, formatiranje i transliteracija

Budući da dokumente za prevođenje primamo u svim dostupnim formatima, za konverziju i prilagođavanje dokumenta za rad u Word-u naš stručni tim vrši OCR, formatiranje i transliteraciju. Iste te usluge možemo ponuditi i Vama!